Obitelj - Crkva u malom


       
Obitelj započinje u ljubavi dvoje ljudi koji pozivaju u život novog čovjeka, da se rodi u toplom, zaštićenom domu. Gdje se dijete prihvaća u ljubavi, tu ono dolazi kao dar.
Gdje se ono želi i gdje je dobrodošlo, tu će u tišini nastati jedna mala oaza. Tko se raduje djetetu, raduje se životu.

Dijete ne smije biti plod prolazne strasti ili rezultat dviju sebičnosti bez daljnje odgovornosti. Dijete treba ljubav i sigurnost.

Dijete ima neotuđivo pravo na oca i majku. Pravo na oca i majku znači pravo na dom na zemlji, pravo na ljubav, pravo na ljudsku toplinu, da bude zbrinuto, da se osjeća sigurnim. Ovo pravo je temeljno pravo čovjeka, božansko pravo, koje prečesto biva oskvrnjeno.

Dijete je najslabija strana i neće tražiti odštetu. Ako se rodi u hladnoći, ono će često biti obilježeno za sav život. To može postati kasnije izvorom gnjeva i agresivnosti.

Phil BosmansObitelj zasnovana na ljubavi jest zajednica osoba: bračnih drugova, muža i žene, roditelja i djece, rodbine. Njezina prva zadaća jest vjerno živjeti stvarnost zajedništva u trajnom naporu da se promiče istinita zajednica osoba. Nutarnje počelo, trajna snaga i konačni cilj takvog zadatka jest ljubav: kao što bez ljubavi obitelj nije zajednica osoba, tako bez ljubavi obitelj ne može živjeti, rasti niti se usavršavati kao zajednica osoba.

U braku i obitelji stvara se čitav niz međuljudskih odnosa - zaručnički odnosi, partnerski odnosi, očinstvo - majčinstvo, bratstvo i sestrinstvo - preko kojih je svaka osoba uvedena u "ljudsku obitelj". U obitelji ljudska osoba nije samo rođena i odgojem postupno uvađana u ljudsku zajednicu, već po preporodu krsta i odgojem u vjeri ona je isto tako uvedena u Božju obitelj - Crkvu. Zato, kršćanski brak i kršćanska obitelj grade Crkvu.

Obitelj je Crkva u malom koja je nastala sakramentom ženidbe u kojem su se zaručnici obvezali biti zajedno "u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti ". Ona je najvažnija stvarnost na zemlji, jer je kolijevka iz koje izlazi svaki čovjek. Stoga treba biti sretna, mirna i sposobna kako bi ljudi koji odrastu iz nje sami stvarali svoja nova ognjišta po uzoru na obitelji iz kojih su izrasli.

Obiteljski centar Varaždinske biskupije želi dati svoj doprinos da današnja obitelj ostane zajedno, da roditelji brak čuvaju kao najveću vrijednost njegujući ljubav, razumijevanje, toleranciju, uvažavanje. Želi da djeca odrastaju u sigurnosti i ljubavi, rastući u svijetu onakvom kakav jest, a ipak da ostanu "svoji". Želi da obitelji cijene i zajedno potpomažu i djedove i bake, "treću generaciju", koja polako odlazi, nestaje iz suvremenih obitelji, a koja je dala temelj i korijen.